Ayva Lokumu

Osmaneli

Ayva Lokumu

Ayva Lokumu Hakkında

Evliya Çelebi, ünlü eseri seyahatnamede Lefke’yi şöyle anlatır; ‘’Köy halkı Lefke (Osmaneli) derler.Bursa toprağında ve eski Bursa krallarının yapısıdır.Sonra Osmanlıların ilk beyi olan Osmangazi burayı Rumlardan almıştır.Kalesi dört köşe,küçük,harap bir viranedir.Kendisi 150 akçalık bir kazadır.Yetmiş parça köyleri vardır.Kadısına senede üç kese has olur.Ayrıca hakimi vardır.Şehri, Sakarya nehri kenarında olup,bağlı bahçeli,altıyüz evli, beş camii,dört hanlı, hamamlı,mektepli,küçük çarşılı şirin bir kasabadır.Sipahi Kethüda yeri,yeniçeri serdarı vardır.Ama nakübüleşrafı ve şeyhülislamı yoktur.Lakin bilginleri, ayan ve eşrafı vardır.BİRER BUÇUK OKKA GELİR SULU AYVASI OLUR Kİ, ALLAH BİLİR DÜNYA YÜZÜNDE BENZERİ YOKTUR.AYVA PERVERDESİ,AYVA REÇELİ DÜNYACA MEŞHURDUR. Sakarya nehri üzerinde uzun ve ahşap bir büyük köprüsü vardır ki ibretle seyrolunur.’’

Online Sipariş